Hyttas historie

I begynnelsen av 1770 årene begynte Harkil Lium og Clemet Th. Fougner å setre på Liomseter. Bygningene tok de med seg fra en tidligere seter ved Nysetra. Alt ble transportert inn uten veiforbindelse. I 1883 ble Liomseter kjøpt av Simen Norgården og Olaus Holen. De bygget i tillegg en hytte som kunne huse både jegere og turister. Det var hovedsaklig rike utlendinger som leide jaktter- reng. Av fremmedboken på Liomseter fremgår det at både Hertugen av Orleans og Storhertu- gen av Sachsen-Weimar har bodd her. 

Veien inn til Liomseter ble ferdig sommeren 1905.

DNT overtok driften av turisthytta rundt 1939, først som leietaker, siden som eier. Fra 1950-årene har DNT Oslo og Omegn vedlikeholdt et nett av varderuter i området og bygd flere selvbetjeningshytter, og i nyere tid kom Jotunheimstien, med dens vakreste del gjennom Vestre Gausdal.

Siste utvidelse av Liomseter var i 1993, i dag er hytta en stilfull, vakker turisthytte med god og enkel standard.

På tunet til Liomseter finner du Turisthytta, Eldhuset og Konebua. Konebua er opprinnelig en liten gammel skogshytte som ble satt opp av Gutorm Berge, mangeårig vert på Liomseter. Bua satt han opp til ære for sin kone Margit som så mange ganger under vanskelige forhold hadde stått i «røk og damp» og stekt karbonader og medisterkaker m.m. til glede for sultne turister. Gutorm og Margit var vertskap fra 1925 til 1947.