Vertskapet

Vertksap på Liomseter er Kjell Arne og Hilde Grøntjernet.

Vi gleder oss til å ta imot gjester på Liomseter, velkommen til fjells!